Opomena bolničkog hodnika

Bolnički hodnik. Tišina. Tišina koja razara. Pogled na vrata iza kojih čeka presuda. Presuda o životu. Očekivanje tupog zvuka sučevog čekića. Postoji li dalje i do kada? Samo jedan pogled na vrata koji otvara najdublja pitanja. Pitanja koja potiču na razmišljanje i tišina koja im dozvoljava da se pojave. Da isplivaju iz dubine duše gdje…

Read More