Kako pobijediti Pacmana

Iako znam da danas sigurno još neće stići nikakve vijesti od Sally, poput robota posežem za svojom elektronskom poštom i gledam iskakanje novih poruka poput malog mačeta koje skače uvis za lopticom.  Za sada skačem  za lopticama od zgužvanog papira, ona prava je tek na putu…

Read More